Schipper en Lof logo
Schipper en Lof pand te Heerhugowaard
Toelichting Erfrecht
Het erfrecht regelt de overgang van vermogen in het geval iemand (de erflater) komt te overlijden. Daarbij kan onder meer aan de orde komen:

- ouderlijke boedelverdeling;
- legitieme portie;
- wettelijke verdeling;
- wilsrechten;
- executele;
- vereffening;
- testamentair bewind;
- verdeling.