Schipper en Lof logo
Schipper en Lof pand te Heerhugowaard
Tarieven

UURTARIEF

Wij berekenen ons honorarium op basis van een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en de benodigde expertise. Ook maken wij onderscheid tussen particulieren en ondernemers. Het honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW. De door ons gehanteerde tarieven variëren in beginsel tussen € 175,-- en € 250,-- per uur.

VASTE PRIJS

In bepaalde gevallen leent een zaak zich goed voor een vaste prijs afspraak. Dat biedt meer zekerheid over de uiteindelijke kosten van de juridische bijstand. Tijdens het intake-gesprek kunnen wij u een beeld schetsen van het waarschijnlijke verloop van een zaak en de tijd die daaraan moet worden besteed. Aan de hand van die gegevens kan wellicht een vaste prijs afspraak worden vastgelegd.

GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND / (LICHTE ADVIES) TOEVOEGING

Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval zal er door ons kantoor aan de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd worden om de kosten van de advocaat te vergoeden via een zogenaamde ‘toevoeging'. Indien de Raad voor Rechtsbijstand deze toevoeging verleent, dan zal u slechts een (betaalbare) ‘eigen bijdrage' worden opgelegd. Indien u alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan kan een zogenaamde Lichte Advies Toevoeging (LAT) worden aangevraagd. De maximale eigen bijdrage bedraagt in dat geval € 127,--. De LAT geeft recht op 3 uur rechtsbijstand. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij naar http://www.rvr.org/.

U kunt ook bellen met het Juridisch Loket (0900-8020) en vragen om een verwijzing naar Schipper en Lof Advocaten. U krijgt dan € 50 korting op uw eigen bijdrage.