Schipper en Lof logo
Schipper en Lof pand te Heerhugowaard
Toelichting Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsrelatie. Bij arbeidszaken dient niet alleen te worden gedacht aan ontslagzaken, maar ook bijvoorbeeld aan advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, re´ntegratieproblemen, loonvorderingen en werkgeversaansprakelijkheid. Schipper en Lof Advocaten biedt dienstverlening op het gebied van:

- individueel en collectief ontslagrecht;
- beŰindigingsovereenkomsten;
- arbeidsvoorwaarden inclusief CAO-recht;
- reorganisaties;
- medezeggenschap;
- disciplinaire maatregelen;
- concurrentie- en relatiebeding;
- re´ntegratie;
- werkgeversaansprakelijkheid;
- arbowet- en regelgeving.Schipper en Lof Advocaten neemt deel aan de ontslag portal van Het Juridisch Netwerk Nederland.