Eens gekozen blijft gekozen

Erfgenamen in een nalatenschap mogen in beginsel zelf beslissen of zij de erfenis aanvaarden of niet. Uitzonderingen zijn er ook, met name wanneer er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer [...]