Arbeidsongeschiktheid

Wat is arbeidsongeschiktheid? Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door een ziekte of een ongeval jouw werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitoefenen. Als je ziek bent, betekent dat niet [...]

Nieuwe Privacywet!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (ook wel de Privacywet of AVG). De AVG is van toepassing op activiteiten van ondernemingen in de EU die [...]