Getuigenverhoor

In een gerechtelijke procedure worden veel schriftelijke bewijsstukken uitgewisseld. Hieronder vallen ook getuigenverklaringen. Iemand verklaart dan wat hij heeft gezien of gehoord. Maar soms is [...]

Notaris of advocaat?

Voor wie met een erfenis  te maken krijgt, is niet altijd helder bij wie men voor hulp terecht kan. Wat doet de notaris en wat doet een advocaat? In dit artikel wordt daarop ingegaan.   [...]