De executeur

De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van (een deel van) de nalatenschap. Vanaf 2003 kan een executeur alleen bij testament worden benoemd. Voor 2003 kon dat ook bij codicil. Een [...]

Re-integratie en loonsanctie

Tijdens de eerste 104 weken van ziekte dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen. Daarnaast dienen de werkgever en de werknemer er samen alles aan te doen om de werknemer weer [...]

Bovenwettelijke WW

Begin januari 2018 was in het Financieel Dagblad te lezen dat het kabinet wil dat de bovenwettelijke WW wordt afgeschaft. De werkgevers en vakbonden in het primair onderwijs vinden dat het [...]