Werken in tropische temperaturen

De afgelopen weken heeft het weer in Nederland zomerse temperaturen bereikt. Dat heeft rechtstreekse  invloed op de arbeidsomstandigheden van werknemers. Arbobesluit Volgens het Arbobesluit mag [...]

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is de meest verstrekkende maatregel die een werkgever kan nemen ten aanzien van een werknemer.  De gevolgen voor de werknemer zijn vergaand. Om die reden mag een [...]

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. Een werknemer dient daarvoor echter wel minimaal twee jaar in [...]