VOG: verplicht of niet?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geeft werkgevers zekerheid dat iemands gedrag geen belemmering vormt voor de uitoefening van een bepaalde functie. Door werkgevers wordt daarom weleens om een [...]