Vrijheid van arbeidskeuze

Anno 2018 is de regeling van het concurrentiebeding nog altijd springlevend. Met de inwerkingtreding van de WWZ is zij enigszins aangescherpt, met name in geval van een arbeidsovereenkomst voor [...]