Wie treft de blaam?

Vanwege een arbeidsconflict waren de gemoederen zo hoog opgelopen dat zowel de werkgever als de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzochten. Casus Werkneemster was sinds maart 2015 [...]

De ene rechter is de andere niet

Kortgeleden deed de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak. De zaak ging over een legitieme portie, het wettelijk minimum dat een kind van een overledene toekomt. Dat minimum is een [...]

Het moet niet gekker worden!

De kantonrechter Noord-Holland deed onlangs uitspraak in een merkwaardige zaak. Wat was er aan de hand? Jaar lang niet verschijnen Een werkneemster werd ziek en heeft zich ziek gemeld bij de [...]