COVID-19 een erkende beroepsziekte

Sinds april 2020 is COVID-19 erkend als beroepsziekte door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB is aangewezen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding [...]