Scholingsplicht

De werkgever is verplicht zijn werknemers opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Wanneer een functie komt te vervallen of wanneer een [...]