Een ongeluk zit in een klein hoekje

Hoewel we steeds vaker thuis werken, bestaat het werk van sommige werknemers voor een belangrijk deel uit autorijden. Denk bijvoorbeeld aan accountmanagers van horecabenodigdheden. Wie veel op de [...]

Een onverwachte schuld

Een nalatenschap kan zuiver aanvaard, beneficiair aanvaard of verworpen worden. Bij aanvaarding treedt de erfgenaam in de rechten en plichten van de overledene. Bij verwerping wordt men geacht [...]