Wat is een legaat?

Via een testament kan aan iemand een specifiek vorderingsrecht worden toegekend. Dat wordt ook wel een legaat genoemd. In het testament dient duidelijk te zijn omschreven wat precies wordt [...]