Aansprakelijkstelling besmetter van coronavirus

Bent u besmet geraakt met het coronavirus dan kan dat grote financiële gevolgen hebben. Niet alleen voor u maar ook voor uw werkgever. De vraag is of de schade die de werkgever lijdt, kan worden verhaald op degene die u heeft besmet?

Stel: u bent bij uw kapper op afspraak en uw kapper krijgt op dat moment te horen positief te zijn getest op het coronavirus. Ongeveer een week later wordt ook u ziek en u moet vervolgens in quarantaine blijven aangezien uw klachten wijzen op het coronavirus. Uw werkgever is nu verplicht om uw loon door te betalen. De werkgever kan voornemens zijn de besmetter aansprakelijk te stellen voor de kosten van loondoorbetaling. Bestaat er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding dan wel vergoeding van de kosten in een dergelijk geval?  En bestaat er een wettelijke basis voor een aansprakelijkstelling?

In casu wist de kapper dat hij besmet kon zijn met het coronavirus en heeft vervolgens niet de richtlijnen of de gevraagde voorzorgsmaatregelen van het RIVM opgevolgd, namelijk thuisblijven tot de uitslag bekend is. Sprake is, in een dergelijk geval, van maatschappelijk onbetamelijk handelen door het overtreden van de regels van het RIVM hetgeen deze kapper is toe te rekenen.

Indien uw ziekte is ontstaan door de schuld van een ander, dan kan uw werkgever het doorbetaalde loon van die ander terugvorderen. De wet biedt deze mogelijkheid in artikel 6:107 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.  Artikel 6:107 lid 1 BW stelt het volgende: indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen.

Nu het coronavirus zich steeds sneller verspreidt, is het steeds moeilijker om aan te tonen dat de schade daadwerkelijk is ontstaan door die ene besmette persoon, het zogenoemde causale verband.  De kans bestaat dat u toch op een andere manier in aanraking bent gekomen met het coronavirus. Voor een succesvolle aansprakelijkstelling zal uw werkgever aan het bewijs van met name de vereisten van toerekenbaarheid en het causale verband moeten kunnen voldoen.