Heeft u als werknemer het recht om thuis te werken?

In verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen kan de (thuis)werkplek ter discussie komen te staan. Sinds de uitbraak van het coronavirus is thuiswerken aan de orde van de dag. De vraag die speelt is of een werknemer het recht heeft om thuis te werken en/of kan een werknemer weigeren om naar kantoor te komen?

U kunt zich afvragen of u als werknemer – inmiddels – het recht heeft om thuis te werken. Deze vraag kwam ook aan de orde in een uitspraak van de kantonrechter Nijmegen op 16 juni 2020 in kort geding. Uitspraak Rechtbank Gelderland, 16 juni 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2954.

In dit kort geding vordert de werkneemster om in ieder geval tot 1 september 2020 thuis te mogen werken, de datum tot wanneer vooralsnog de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis gelden. Zij voert daartoe onder meer aan dat collega’s zich niet goed houden aan de regels van ‘social distancing’. Werkneemster verzoekt om een arbeidsplaatswijziging. Ofwel zij wil thuiswerken in verband met de coronaperikelen.

De eerste rechtszaak over ‘het recht om thuis te werken” tijdens de coronacrisis is een feit en wordt in het voordeel van de werkgever beslist.  Het overheidsadvies om tot 1 september 2020 zoveel mogelijk thuis te werken betekent niet dat een werknemer daaraan het recht op thuiswerken kan ontlenen.

In kwestie heeft de werkgever gemotiveerd en onderbouwd naar voren gebracht dat zij in verband met de coronacrisis meerdere maatregelen heeft getroffen om een veilige werkplek te waarborgen. Tevens heeft de werkgever uitgelegd dat het nodig is, zeker in deze economisch spannende tijd voor haar, dat haar werknemers aanwezig zijn op de werkplek. De werknemer heeft deze uitleg van de werkgever niet of in onvoldoende mate weersproken. Hierdoor is ook aannemelijk te achten dat de werkgever de werknemer nodig heeft op de werkvloer. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werknemer af.

Inmiddels hebben D66 en GroenLinks voorstellen gedaan om van thuiswerken een wettelijk recht te maken. Maar hiervan is momenteel nog geen sprake. Voornoemde uitspraak onderstreept dat het voor werknemers veelal lastig zal zijn om thuiswerken af te dwingen.