Ambtenarenrecht

Rechtsgebied

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Hoewel de verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is te vergelijken met die tussen werkgever en werknemer, kent het ambtenarenrecht een ander juridisch kader. Waar het arbeidsrecht is geregeld in ons BW, kent het ambtenarenrecht in de regel een specifieke rechtspositieregeling (vergelijkbaar met een CAO). Kenmerkend voor het ambtenarenrecht is dat op de besluiten van een overheidsinstelling het bestuursrecht van toepassing is. Een dergelijk besluit zal door het bestuursorgaan zorgvuldig voorbereid moeten worden. De ambtenaar die zich niet in zo’n besluit kan vinden zal (tijdig) bezwaar of beroep moeten instellen.

Advocaten