De vereffening

De vereffening van een nalatenschap is het klaarmaken van de nalatenschap voor verdeling op een wijze die voor schuldeisers van de nalatenschap goed controleerbaar is. De afwikkeling lijkt erg op die van een faillissement.

Vaak is vereffening van een nalatenschap aan de orde als een of meer van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Tegenover de bescherming die de wet dan aan de erfgenaam biedt staat dan de verplichting om voor schuldeisers controleerbaar af te wikkelen. Op die manier wordt voorkomen dat erfgenamen zich spullen uit de nalatenschap toe-eigenen en die aan het verhaal voor de schuldeisers onttrekken.

Er moet worden vereffend nadat de nalatenschap beneficiair is aanvaard of nadat door de rechtbank een vereffenaar is benoemd. Op deze hoofdregel bestaan de nodige uitzonderingen. Voor de benoeming van een vereffenaar is dus inschakeling van een advocaat nodig. Deze kan het verzoek aan de rechtbank voorleggen.

Er bestaat ook nog een bijzondere regeling voor de benoeming van een vereffenaar. Die regeling wordt wel de erfrechtpauliana genoemd. Stel, a heeft een vordering op b. B biedt geen verhaal. Op enig moment blijkt a dat b eigenlijk een erfenis had kunnen krijgen, maar dat hij die heeft verworpen. Het is nu voor a mogelijk om benoeming van een vereffenaar aan te vragen in de nalatenschap die door b is verworpen. Op die manier kan aan a alsnog een bedrag toekomen uit de nalatenschap waaruit b niet wilde erven, om zo het verhaal op hem te vermijden.

Heeft u over het vorenstaande vragen? Benadert u ons dan via mail of telefoon.

Vragen die in het kader van de vereffening kunnen opkomen zijn:

  • als erfgenamen zij wij samen vereffenaar, maar we komen niet tot overeenstemming. Wat nu?
  • ik ben executeur, maar de nalatenschap is beneficiair aanvaard. Een van de erfgenamen zegt dat ik nu geen executeur meer ben. Klopt dat?
  • de vereffenaar wil een auto gaan verkopen die aan mij is toebedacht. Kan dat zomaar?