De wettelijke verdeling

Komt een erflater te overlijden en laat hij een echtgeno(o)t(e) en ten minste één kind achter? Dan is de wettelijke verdeling van toepassing, tenzij de erflater in zijn testament iets anders heeft bepaald. De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot alle goederen uit de nalatenschap krijgt. De kinderen krijgen (uitsluitend) een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende, die eerst opeisbaar zal worden op het moment dat de langstlevende ook komt te overlijden. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan de vordering eerder opeisbaar worden. Bijvoorbeeld als de langstlevende failliet wordt verklaard of in de schuldsanering terecht komt.

De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de langstlevende op dezelfde voet verder kan leven als vóór het overlijden van de erflater. Er hoeven dus geen erfdelen uitgekeerd te worden. De wettelijke verdeling maakt dat de langstlevende na overlijden van de erflater niet bijvoorbeeld het huis hoeft te verkopen, om de vorderingen van de kinderen te kunnen betalen. Wél moet de langstlevende de schulden uit de nalatenschap voldoen.

De langstlevende kan in beginsel de gehele nalatenschap gebruiken en dus ook opmaken. In voorkomende gevallen hebben de kinderen derhalve soms het nakijken als de langstlevende komt te overlijden. Het kan gebeuren dat er niet genoeg vermogen over is om de vorderingen van de kinderen uit te kunnen betalen. Als de “eigen” vader of moeder de langstlevende is, ervaren de kinderen dat doorgaans niet als bezwaarlijk. Is vader of moeder echter hertrouwd en komt een stiefouder als langstlevende op, dan is de beleving van de kinderen niet zelden een andere.

De wettelijke verdeling kan door de langstlevende ook ongedaan worden gemaakt. Dit dient in beginsel binnen drie maanden na het overlijden van de erflater te gebeuren. Bij testament kan een langere termijn worden opgenomen. Als de wettelijke verdeling ongedaan wordt gemaakt, dient door de erfgenamen gezamenlijk op de gebruikelijke wijze te worden verdeeld.  De langstlevende en de kinderen komen in voorkomende gevallen dan “gelijk op” . Alleen de langstlevende kan de wettelijke verdeling ongedaan maken. De kinderen hebben deze bevoegdheid niet.

Vragen die in dit kader kunnen opkomen zijn:

  • kan ik ervoor zorgen dat de langstlevende niet de gehele nalatenschap opmaakt?
  • de langstlevende is hertrouwd. Wat gebeurt er dan met de vordering?
  • geldt de wettelijke verdeling ook voor mijn stiefkinderen?
  • hoe kan ik de wettelijke verdeling ongedaan maken?

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op via telefoon of e-mail.