Drie vragen over de eindafrekening

Wat is een eindafrekening?

De eindafrekening is de laatste financiële afrekening met de werknemer. Mogelijke zaken die de werkgever nog aan de werknemer moet uitbetalen bij einde dienstverband zijn:

  • onbetaald loon;
  • niet-opgenomen vakantiedagen
  • vakantietoeslag;
  • dertiende maand of eindejaarsuitkering;
  • bonus, provisie;
  • transitievergoeding.

Verder kunnen op de eindafrekening zaken staan die de werknemer nog verschuldigd is aan de werkgever. Zo is het mogelijk dat de werknemer te veel vakantiedagen heeft opgenomen. Of misschien heeft werkgever met de werknemer afgesproken dat hij de kosten voor een opleiding moet terugbetalen als hij voor een bepaalde datum uit dienst gaat. Dergelijke posten kunnen opgenomen worden in de eindafrekening en in mindering worden gebracht op het eindtotaal. Als de arbeidsovereenkomst eindigt en de werknemer is nog geld verschuldigd aan de werkgever, dan gelden in principe geen restricties. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst mag de werkgever verschuldigde bedragen bijna altijd met de eindafrekening verrekenen.

 

Min-urensaldo van werknemer verrekenen, wanneer kan dat?

Als het dienstverband eindigt en de werknemer heeft op dat moment een min-uren saldo mag de werkgever deze uren in de eindafrekening verrekenen? Feitelijk heeft de werknemer dan loon ontvangen voor uren die niet zijn gewerkt. Mag een werkgever die min-uren dan in de eindafrekening verrekenen?

Deze vraag was aan de orde in een procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in zijn arrest van 12 januari 2021 (ECLI:NL:GHARL:2020:8089), dat een verrekening bij het einde van het dienstverband is toegestaan, mits werkgever maandelijks de werknemers deugdelijk informeert over het min- of meer-urensaldo. De periode waarover een werkgever zich niet aan deze verplichting heeft gehouden, kan niet worden verrekend bij de eindafrekening. Zeker nu in tijd van coronapandemie zijn er veel tekorten aan werkmogelijkheden binnen bedrijven. Werknemers werken in deze tijd minder en bouwen een min-urensaldo op. Het is dan ook aan te raden voor de werkgever om het min-urensaldo te vermelden op de loonstroken, zeker gezien het feit dat dit door het hof is erkend als een duidelijk bewijsmiddel.

Wanneer dient een eindafrekening te worden opgemaakt?

In de wet staat niet duidelijk omschreven op welk moment de eindafrekening moet worden opgesteld en uitbetaald. Veel werkgevers doen dit bij de betaling van het laatste loon, maar dit is niet verplicht. Het laatste loon moet de werkgever wel op tijd betalen, dat wil zeggen na afloop van de afgesproken loonperiode. De eindafrekening mag de werkgever ook pas daarna opmaken en betalen. Dit kan tot een maand na afloop van het dienstverband. Het is de werkgever aan te raden de werknemer te informeren wanneer een eindafrekening volgt om problemen te voorkomen.