Erfenis? Dat leidt steeds vaker tot rechtszaken en familiebreuken

Op 10 november 2017 verscheen een artikel in de Volkskrant met de hierboven genoemde titel. In het artikel is te lezen dat het aantal erfrechtzaken tussen 2010 en 2015 sterk steeg in verhouding tot het aantal rechtszaken in andere rechtsgebieden. In een peiling onder 1300 mensen in 2016 heeft meer dan de helft aangegeven geen contact meer te hebben met één of meer familieleden. Bij de helft was de reden ruzie om geld of een erfenis.

Er zijn verschillende redenen waarom er meer erfrechtprocedures worden gevoerd. Mr. Schipper en mr. Proper zijn van mening dat één van deze redenen is dat er meer samengestelde gezinnen zijn. De hobbel om tegen je stiefmoeder of –vader te procederen is toch lager dan tegen je eigen moeder of vader, stelt mr. Schipper. Maar waarom zorgt dit nu voor meer erfrechtzaken?

 

Langstlevende

Indien door de overledene, de erflater, geen testament wordt gemaakt verkrijgt de langstlevende echtgenoot de beschikking over de nalatenschap. De kinderen verkrijgen een vordering ter grootte van hun deel van de erfenis op de langstlevende ouder. Deze vordering wordt vaak pas opeisbaar indien deze ouder overlijdt. De langstlevende echtgenoot heeft echter feitelijk wel het recht om de gehele erfenis te gebruiken en daar van te leven. Uitsluitend wanneer er sprake is van een zeer extreem uitgavenpatroon kunnen de kinderen ingrijpen om hun vordering veilig te stellen.

Stel dat de langstlevende hertrouwt

Wat gebeurt er indien de langstlevende ouder hertrouwt en vervolgens overlijdt? Bijvoorbeeld de moeder is langstlevende echtgenoot en verkrijgt de nalatenschap van de vader. Indien moeder hertrouwt en vervolgens ook overlijdt, verkrijgt de stiefvader vervolgens de nalatenschap van moeder. De stiefvader verkrijgt dus ook het deel van de erfenis van de vader. De kinderen verkrijgen dan een vordering op de stiefouder en de vordering wordt pas opeisbaar indien de stiefouder overlijdt. Ook hier heeft de stiefouder weer feitelijk het recht om de gehele erfenis op te maken. U zult begrijpen dat de meeste kinderen niet blij zijn met zo’n situatie en daar graag iets aan willen doen.

Wat kunnen kinderen mogelijk doen?

U kunt als kind mogelijk voorkomen dat de gehele erfenis wordt opgemaakt door gebruik te maken van uw wilsrecht. Vaak worden wilsrechten echter uitgesloten. Indien u gebruik kunt maken van uw wilsrecht, dan zijn er twee opties. U verkrijgt de eigendom en kunt afgifte vorderen. Of u verkrijgt de eigendom en zult moeten dulden dat de langstlevende gebruik maakt van uw eigendom. Er wordt dan een vruchtgebruik gevestigd. Hiermee kan voorkomen worden dat de gehele erfenis wordt opgemaakt.

 

Herkent u zich in de hierboven geschetste situatie en wenst u juridische bijstand? Dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.