Flexwerkers: de kloof tussen vast- en flexibelwerk is onwenselijk groot

Wat wordt verstaan onder de term flexwerker en wat zijn uw rechten als flexwerker? Werk wordt voor veel mensen steeds flexibeler maar daarmee ook onzekerder. Hoe onzeker maakt flexwerk? Tegen welke problemen loopt u aan als flexwerker? Wat betekent het aannemen van een flexwerker voor u als werkgever?

Flexwerkers zijn werknemers zonder vast arbeidscontract. U werkt bijvoorbeeld voor een uitzendbureau, u bent gedetacheerd of u hebt een nul-urencontract. Ook als u werkt als freelancer ben u flexwerker. Door het tijdelijke karakter van het werk kan dit veel financiële en sociale  onzekerheden met zich meebrengen.

De laatste jaren is het aantal flexwerkers behoorlijk toegenomen. In het tweede kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.  Dit komt vooral omdat  flexwerkers makkelijk door werkgevers zijn in te zetten, maar ook vaak makkelijk zijn te ontslaan. Flexibiliteit is dan ook voor veel werkgevers gewenst.

Echter de kloof tussen vast en flexibel is onwenselijk groot. Flexwerkers hebben niet dezelfde rechtsbescherming die mensen in vast dienstverband wel hebben In een recent verschenen rapport gaat de commissie Borstlap (Hans Borstlap is voorzitter van de Commissie Regulering van werk) diep in op de sociale en economische knelpunten op de arbeidsmarkt. Borstlap pleit ervoor, dat de positie van werknemers in vaste dienst en die van flexwerkers meer wordt ‘rechtgetrokken’. De gedachte is om flexibele werknemers meer zekerheden te geven en werknemers in vaste dienst minder, met als hoger doel dat uiteindelijk meer mensen een vaste aanstelling krijgen.

De sociale premies en het wettelijk minimumloon gaan wat Borstlap betreft voor deze groep omhoog. Voor werkgevers wordt het duurder om flexwerkers in te schakelen. De aanbevelingen van Borstlap zijn in deze coronacrisis urgenter dan ooit.

Het kabinet steunt in grote lijnen de arbeidsmarktadviezen van de commissie Borstlap. Het grote verschil tussen vast en flexibel werk op de huidige arbeidsmarkt moet door komende kabinetten worden aangepakt.

Geconcludeerd kan worden dat een flink aantal zaken anders moeten op de arbeidsmarkt. De voorstellen liggen daar. De commissie wil de omvang van het flexwerk beperken. Flexwerkers zouden dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als vaste medewerkers. Hiermee dient aan deze trend een einde te komen.