Is een Skype- testament een goede oplossing nu sterke behoefte bestaat aan het passeren van een testament op afstand vanwege het coronavirus?

Volgens de wet is een Skype-testament op dit moment namelijk niet mogelijk. Hetgeen ook geldt voor andere manieren van “beeldbellen”.  Een testament dat is gepasseerd via Skype heeft geen wettelijke basis. Dat is in deze crisissituatie zeer onwenselijk.

Heeft niet iedereen het recht een rechtsgeldig testament te kunnen laten opstellen juist in de crisissituatie waarin ons land nu verkeert? Dwingt Corona tot digitalisering om uw rechtsbescherming in deze te garanderen? Veel mensen lijken die mening toegedaan.

Om dat mogelijk te maken zou er zodoende zo snel mogelijk een noodwet moeten komen die het mogelijk maakt dat notarissen in tijden van crisis op afstand, met gebruik making van digitale en audiovisuele middelen, een testament kunnen opstellen.

Daarom heeft de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), de specialistenvereniging van erfrechtnotarissen een oproep aan de regering gedaan om een noodwet in het leven te roepen die ervoor moet zorgen dat dit wel mogelijk is. En die oproep is opgepakt door “Den Haag”.

Volgens de wet moeten de testateur en de notaris lijfelijk in elkaars aanwezigheid zijn wanneer het testament de notaris passeert Een testament is in principe niet rechtsgeldig als niet aan deze eis is voldaan.

Skype-testamenten zonder wettelijke basis zullen in de toekomst tevens onvermijdelijk leiden tot discussies tussen nabestaanden. Met een noodwet zijn deze problemen voor een belangrijk deel te voorkomen en wordt bovendien zoveel als mogelijk voorkomen dat de rechterlijke macht in de toekomst overbelast wordt door procedures over de geldigheid van testamenten.

De noodwet moet op korte termijn zorgen voor rechtszekerheid en een wettelijke basis geven aan het Skype-testament.

De ministerraad heeft vorige week ingestemd met een voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming over de inzet van digitale middelen bij het passeren van testamenten in een situatie als de coronacrisis. De Tweede Kamer heeft heden ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Het voorstel gaat nu in een versnelde procedure naar de Eerste Kamer, waar de wet nog deze maand wordt behandeld.