Ken uw rechten bij een nulurencontract (oproepovereenkomst)

Heeft u een nulurencontract? Dan kunt u tegen een aantal zaken aanlopen. Heeft u bijvoorbeeld recht op vakantiedagen en vakantiegeld? Wat te doen wanneer een oproep wordt ingetrokken door de werkgever. En heeft u in dat geval recht op loondoorbetaling? Om het bestaan van veel onduidelijkheden aangaande het nulurencontract weg te nemen, de volgende zaken voor u op een rij.

Een nulurencontract valt onder de definitie van een oproepovereenkomst. Het is belangrijk om te weten of uw arbeidscontract gekwalificeerd wordt als een oproepovereenkomst omdat dan de navolgende specifieke regels van toepassing zijn. Vanaf januari dit jaar bestaat de verplichting voor de werkgever om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Specifieke regels voor nulurencontracten

  • De werkgever moet u minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Deze oproep moet schriftelijk of elektronisch gebeuren bijvoorbeeld via whatsapp of e-mail. Als de werkgever u minder dan 4 dagen van tevoren oproept, ben je niet verplicht om te komen werken.
  • Voor iedere oproep moet u tenminste 3 uren betaald krijgen, ook als de gewerkte tijd korter is.
  • Als een oproep eenmaal is gedaan en binnen de periode van vier dagen voor aanvang wordt ingetrokken, houdt u recht op loon. Dat is het loon dat u zou hebben ontvangen als u wel zou hebben gewerkt. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur.
  • De werkgever is verplicht u, indien u reeds twaalf maanden als oproepkracht heeft gewerkt, een vast aantal uren aan te bieden. Dit aantal uren moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren aan loon in de afgelopen twaalf maanden.

Los van de specifieke regels voor een nulurencontract heeft u wettelijk recht op vakantiegeld, namelijk op minimaal 8% van uw bruto loon over het afgelopen jaar.  Vakantiedagen worden (net als het vakantiegeld) opgebouwd. Dit gebeurt bij een nulurencontract door middels van het aantal gewerkte uren. Hierdoor bouwt u maandelijks een aantal uren op.

Uw positie als oproepkracht is vanwege de (financiële) onzekerheid die een oproepovereenkomst met zich mee brengt middels voornoemde regels versterkt. Een nulurencontract is een flexibel contract maar zeker niet vrijblijvend.