Kleine pensioenen

Op 21 november 2017 is het wetsvoorstel Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment kunnen kleine pensioenen, tot € 470,– per jaar, afgekocht worden door het totale bedrag ineens uit te betalen. Met het wetsvoorstel komt daar een einde aan.

 

Wat verandert er?

Miljoenen Nederlanders hebben ergens een klein pensioen opgebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan iedereen die een bijbaantje of een heel kort contract heeft gehad. Als je er voor kiest om jouw kleine pensioen af te kopen, dan ontvang je uiteindelijk minder pensioen. Koop je jouw pensioen echter niet af, dan zijn de administratieve lasten van een klein pensioen relatief hoog. De kosten daarvoor worden door alle pensioendeelnemers opgebracht. Het wetsvoorstel regelt dat indien je bij een andere werkgever opnieuw pensioen gaat opbouwen, het kleine pensioen automatisch wordt overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds. De pensioenuitvoerders moeten daarvoor ieder jaar controleren of het kleine pensioen aan een nieuwe uitvoerder dient te worden overgedragen. Dit zal voor jou zorgen voor een hoger pensioen. De allerkleinste pensioenen, die van minder dan € 2,– per jaar, komen helemaal te vervallen.

 

Aanvullende regeling

Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen om te onderzoeken of een aanvullende regeling kan worden opgenomen. Deze aanvullende regeling houdt in dat deelnemers zelf kunnen kiezen aan welke pensioenuitvoerder hun potje wordt overgedragen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is echter bang dat iedereen hun pensioen zal onderbrengen bij het fonds met de beste dekking, waar de achterblijvers in het fonds de dupe van zijn.

 

Kun je helemaal niet meer afkopen?

Het is de bedoeling dat afkoping compleet verdwijnt. Er zijn echter situaties denkbaar waarin je geen nieuw pensioen opbouwt. Je verhuist bijvoorbeeld naar het buitenland of wordt zelfstandige. In dat geval zal het kleine pensioen blijven staan bij het oude pensioenfonds gedurende vijf jaar. Indien het kleine pensioen binnen vijf jaar niet kon worden overgedragen, dan mag je afkopen.

 

Ingangsdatum

De beoogde datum voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2019. Tot die tijd kunnen kleine pensioenen nog afgekocht worden. Dit kan echter alleen wanneer er na 1 januari 2018 geen nieuwe pensioenrechten meer zijn opgebouwd.