Liefde en werk: het een of het ander?

Suzanne was sinds januari 2015 werkzaam als binnendienstmedewerkster bij een toeleverancier van bedrijven in de asbestsanering. Ze heeft het erg naar het zin, helemaal omdat haar vriend Bram enkele maanden later ook bij het bedrijf komt werken. Bram is zelfstandig ondernemer en drijft vanaf juli 2013 een eenmanszaak, zijnde een toeleverancier van asbestsaneringsbedrijven. Daarnaast was Bram in de periode 2015/2016 in loon dienst bij het bedrijf waar Suzanne werkte. Uiteindelijk verkiest Bram toch het zelfstandig ondernemerschap boven het werken in loondienst en neemt hij ontslag.

Verstoorde arbeidsverhouding

Als Bram alweer twee jaar weg is bij het bedrijf, wordt Suzanne eind 2018 plotseling op non-actief gesteld. De werkgeefster van Suzanne verzoekt de kantonrechter vervolgens om de arbeidsovereenkomst met haar te ontbinden en voert daartoe aan dat Suzanne verwijtbaar zou hebben gehandeld althans dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

Bedrijfsgevoelige informatie

Omdat Suzanne een relatie met  Bram heeft, bestaat het risico dat bedrijfsgevoelige informatie bij Bram belandt en dat hij werkgeefster concurrentie aandoet, aldus de laatste. Suzanne brengt hier tegenin dat Bram zelf ook werkzaam is geweest bij werkgeefster en dat zij toen zelf heeft toegestaan dat hij als zelfstandig ondernemer bleef werken, waardoor hij haar ook toen al concurrentie kon aandoen. Dat doet volgens de kantonrechter echter niets af aan het feit dat gevoelige informatie via Suzanne bij Bram terecht kan komen. Daarnaast speelt mee dat de aanwezigheid van Suzanne op de werkvloer al langer niet werd vertrouwd als gevolg van het sluimerende wantrouwen jegens Bram. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Gaan liefde en werk samen?

Nu zult u denken: “Dat is gek, daar kan die werkneemster toch helemaal niks aan doen?”. Dat vond de kantonrechter ook. Hij heeft dan ook aan werkneemster een billijke vergoeding toegekend wegens ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van werkgeefster. Werkgeefster heeft namelijk zelf de situatie in het leven geroepen door Suzanne en later Bram aan te nemen en zij had Suzanne daarom niet op non-actief mogen stellen en in plaats daarvan met Suzanne in overleg dienen te treden. Gelukkig gaat het Bram inmiddels zo voor de wind dat hij Suzanne heeft gevraagd om voor hem te komen werken. Zo gaan liefde en werk dus toch samen.