Mediation

Rechtsgebied

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. De bedoeling is dat partijen het geschil zelf oplossen met behulp van een bemiddelaar. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen of als sprake is van escalatie van het conflict. Het doel van de mediation is om te komen tot een oplossing waarin de partijen zich kunnen vinden en die hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoetkomt.

Advocaten