Wat u moet weten over geboorteverlof voor partners in 2021

Wanneer uw kindje wordt geboren heeft u als vader en partner, wanneer u in loondienst werkt, recht op ‘geboorteverlof voor partners’. Dit wordt ook wel partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. 

De termen “geboorteverlof voor partners” of “vaderschapsverlof”  of “partnerverlof” worden door elkaar heen gebruikt, omdat dit extra verlof alleen voor de partner bedoeld is.  De term vaderschapsverlof zal minder worden gebruikt, omdat die veronderstelt dat de vader ook de partner is, wat niet altijd het geval hoeft te zijn. Het extra verlof is dan ook bedoeld voor vader/partner en voor de niet-vader/partner.

Wanneer bent u officieel elkaars partner?  Wat is partnerverlof, waar heeft u als partner recht op en aan welke voorwaarden dient u te voldoen?

Wettelijk bent u partner van de moeder als u ongehuwd met haar samenwoont, haar geregistreerde partner of echtgenoot bent of als u het kind erkent.

De politiek is van mening dat de partner van een kind in de praktijk te weinig betrokken is of betrokken kan zijn bij de opvoeding en verzorging. Juist de eerste zes maanden worden daarbij als zeer belangrijk gezien. Wie in de eerste zes maanden bij de opvoeding en verzorging van zijn kind aanwezig is, zal ook daarna veel meer bij het kind betrokken willen zijn, is de gedachte. Bovendien staat de moeder er zo veel minder alleen voor. Zorgtaken kunnen zo eerlijker worden verdeeld.

Het kraamverlof en zwangerschapsverlof lijkt in Nederland voor moeder goed geregeld, maar de partner is door tal van redenen vaak nog onvoldoende bij de opvoeding van zijn kind betrokken. De wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) brengt hier in 2020 verandering in.

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. In juli 2020 werd het ‘aanvullend geboorteverlof’ geïntroduceerd. Dit houdt in dat u vijf keer het aantal werkuren per week extra vrij kunt nemen. Het geboorteverlof voor partners kan zodoende worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Het geboorteverlof voor partners bestaat sinds juli 2020 zodoende uit twee delen: “het partnerverlof” en het “aanvullend geboorteverlof”.

Uw eerste week aan verlofuren moet u opnemen binnen 4 weken na de geboorte of thuiskomst van een ziekenhuisbevalling. Het aanvullende geboorteverlof moet u minstens 4 weken voor uw eerste verlofdag opgeven bij uw werkgever.

Tijdens de week partnerverlof wordt uw loon gewoon doorbetaald. Maakt u gebruik van het aanvullend geboorteverlof, dan ontvangt u die vijf extra vrije weken maximaal 70 procent van uw loon uitbetaald door het UWV.

Om in aanmerking te komen voor de vijf aanvullende weken geboorteverlof moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Uw kindje moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn.
  • U dient eerst de week partnerverlof op te hebben genomen.
  • U dient in loondienst te zijn.
  • U dient deze extra geboorteverlofweken op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte.
  • Het extra geboorteverlof dient in hele weken aangevraagd te worden.

Na het geboorteverlof met aanvullende weken kunt u ook nog ouderschapsverlof aanvragen totdat uw kind 8 jaar wordt. Hierbij gaat het om onbetaald verlof.