Mondkapjesplicht

Mag uw werkgever u verplichten tot het dragen van een mondkapje? Wanneer kan uw werkgever dat in alle redelijkheid van u vragen? En kan uw werkgever uw loonbetaling opschorten en u de toegang tot het werk weigeren zolang u niet aan uw instructie om een mondkapje te dragen voldoet? Uw werkgever heeft instructierecht maar wanneer wordt deze redelijk toegepast?

Deze vragen zijn recent in kort geding aan de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd. Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2021:51

Een chauffeur en bezorger van een banketbakkerij in Bilthoven krijgt geen loon zolang hij weigert tijdens zijn werk een mondkapje te dragen.

De banketbakkerij beroept zich op het zogenaamde instructierecht, waarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. De chauffeur weigerde gehoor te geven aan deze regel, waarna zijn loonbetaling werd opgeschort en hem de toegang tot het werk werd ontzegd. Werknemer accepteerde dit niet en begint een kort geding procedure. Volgens hem zorgt het dragen van een mondkapje voor veel hinder tijdens zijn werk. Bovendien zou hij voldoende afstand kunnen houden van collega’s. In zijn functie is het dragen van een mondkapje dan ook geen noodzaak aldus de chauffeur.

De rechter is van oordeel dat de werkgever geen onderscheid hoeft te maken tussen verschillende functies. Zij hoeft dus niet de instructie te differentiëren naar functie. Een mondkapjesmaatregel kan immers alleen effectief zijn als een ieder zich eraan houdt.

Voorts oordeelt de rechter dat het dragen van een mondkapje twee legitieme doelen dient. In de eerste plaats moet een werkgever zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Daarbij hoort dan ook het nemen van maatregelen om te voorkomen dat werknemers met het coronavirus besmet raken. In de tweede plaats lijdt werkgever schade doordat werknemers wegens ziekte of quarantaine niet kunnen werken maar wel loon krijgen doorbetaald. Werkgever heeft er daarom ook een financieel belang bij om te voorkomen dat werknemers besmet raken met het coronavirus.

Werkgevers mogen op grond van artikel 7:660 BW werkinstructies aan hun werknemer geven. Een werknemer dient deze instructies op te volgen, tenzij deze onredelijk is. De werkgever hoeft hierbij in beginsel dus geen onderscheid te maken tussen de verschillende functies.