Ik neem ontslag! Over de risico’s van een ontslag op staande voet door een werknemer

Het grootste deel van de rechtszaken en de adviesvragen aan arbeidsrechtadvocaten heeft betrekking op ontslag op staande voet door een werkgever. Maar een werknemer kan zelf ook ontslag op staande voet nemen. Dit gebeurt vrij weinig. Waarom is dat zo?

Dringende reden

Evenals in geval van een ontslag op staande voet door een werkgever, dient ook de werknemer die op staande voet ontslag wenst te nemen een dringende reden voor dit ontslag te hebben. De situatie moet zodanig zijn dat van de werknemer niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Hierbij kan gedacht worden aan belediging of bedreiging door de werkgever of het niet tijdig ontvangen van het loon.

Risico

De werknemer neemt met het nemen van het ontslag op staande voet wel een risico. Indien namelijk geen sprake is van een dringende reden, dan heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Het gevolg hiervan is dat de werkgever de geleden schade kan verhalen op de werknemer. De schadevergoeding is gelijk aan het loon over de resterende duur van de opzegtermijn. Voor een werknemer kan dit een behoorlijk bedrag zijn, dus is het raadzaam om voorzichtig te zijn en eerst advies in te winnen. De werkgever dient overigens wel een procedure te starten bij de kantonrechter om aanspraak te kunnen maken op deze schadevergoeding. De rechter zal moeten vaststellen of al dan niet sprake is van een dringende reden.

Onderzoek

Van de werkgever wordt voorts verwacht dat hij onderzoekt of de werknemer het ontslag op staande voet werkelijk heeft gewild en dus of sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring van de werknemer. Dit vanwege de vergaande consequenties voor de werknemer. Dus ook voor de werkgever geldt: voorzichtig in geval van een ontslag op staande voet door een werknemer.

Bent u een werknemer en wenst u ontslag op staande voet te nemen? Neem dan eerst contact met ons op om u te adviseren.