Pas op voor ontslag op staande voet

Iemand op staande voet ontslaan is niet zomaar wat en kan ook niet zomaar. Zelfs als een werkgever in een huishoudelijk reglement of een personeelsreglement heeft opgenomen wanneer een werknemer op staande voet kan worden ontslagen, wil niet zeggen dat hij in zijn recht staat als zo’n situatie zich voordoet. Als de werknemer dit ontslag met een verzoekschrift bij de rechtbank aanvecht, is het maar de vraag of de rechter er ook zo over denkt. De werknemer heeft hier volgens de wet twee maanden de tijd voor. Een ontslag op staande voet kan door de rechter worden vernietigd, waardoor de arbeidsovereenkomst alsnog voortduurt.

 

Drankje met nasmaak

Een goed voorbeeld is een rechtszaak ‘ontslag op staande voet’ die veel publiciteit heeft gekregen . Een horecamedewerker had tijdens een party enkele drankjes gratis geschonken die eigenlijk betaald hadden moeten worden omdat die niet in de overeenkomst met de klant waren opgenomen. Op dezelfde dag dat de medewerker op het matje werd geroepen, volgde ontslag op staande voet want het weggeven van de drankjes werd door de werkgever als diefstal beschouwd zoals aangegeven in het huishoudelijk reglement. De werknemer erkende zijn fout maar accepteerde het ontslag op staande voet niet. De rechter vond de genomen maatregel ook te streng omdat de werknemer nog niet eerder over de schreef was gegaan en het maar om twee drankjes ging. Het ontslag op staande voet werd tenietgedaan en de werkgever moest drie maanden achterstallig loon uitbetalen.

 

Wat is een dringende reden?

Dit voorbeeld laat zien dat de rechter meerdere aspecten bekijkt van de situatie die een werkgever beschouwt als dringende reden voor ontslag op staande voet volgens zijn huishoudelijk reglement.  Wat de een als dringende reden beschouwt, wordt door de ander gezien als een fout en daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, toch? Een stevige waarschuwing is dan beter op zijn plaats. Ontslag op staande voet is namelijk de meest vergaande maatregel die een werkgever kan nemen en die nogal eens te gemakkelijk wordt genomen. Vaak wordt over het hoofd gezien dat de werknemer ook in zijn recht kan staan.

 

Vraag om hulp

Heeft u te maken met een ontslag op staande voet? Neem dan contact met ons op zodat wij voor u kunnen proberen de schade te beperken.