Payrolling

Wat is payrolling?

Payrolling is een soort uitzenden op basis van een uitzendovereenkomst. Het verschil is dat een payroll werknemer in dienst is van een onderneming; de opdrachtgevende onderneming. Niet van een uitzendbureau.

» Ik heb een vraag over payrolling

Payrolling werknemer

Payrolling is een groeiende sector in Nederland. In 2015 werkten in totaal 194.400 personen als payrollkracht. Dit aantal zal naar verwachting alleen maar stijgen. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen en nadelen van payrolling als werknemer?

Voordelen

 • Zekerheid dat salaris (op tijd) wordt uitbetaald.
 • Verplicht gedeelte loonsom aan opleiding.
 • Je valt onder de Wet Werk en Zekerheid (sinds 1 januari 2015).

Nadelen

 • De opdrachtgever kan jou makkelijker ontslaan.

Wil je ontslagbescherming als payroll werknemer? Vraag ons om advies.

Payrolling werkgever

Ook het aantal organisaties met payroll werknemers neemt toe. In 2014 waren er ruim 12.000 organisaties met payroll werknemers. Nu ligt dat aantal naar verwachting nog hoger. Wat zijn de voor- en nadelen van payrolling als werkgever?

Voordelen

 • Een payroll medewerker is vaak goedkoper dan een uitzendkracht.
 • Je kunt als ondernemer jouw werknemers in beginsel makkelijker ontslaan dan een werknemer in directe dienst.
 • Administratie wordt uit handen genomen.
 • Flexibiliteit in contracten.

Nadelen

Je bent verantwoordelijk voor:

 • De loonheffingen voor de payroll werknemers.
 • Het betalen van het minimumloon aan de werknemers.
 • De arbeidsomstandigheden. Ondanks dat de payrollonderneming de juridische werkgever is.

Je dient rekening te houden met:

 • Opvolgend werkgeverschap. Dit kan betekenen dat je een werknemer direct een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden.
 • De ketenregeling. Dit geldt als een werknemer meer dan drie arbeidsovereenkomsten heeft gehad in 24 maanden. Je moet het contract dan omzetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Overweeg je ontslag van een payroll werknemer? Vraag ons om advies.

Ontslag en ontslagbescherming bij payrolling

Heb je als werknemer of werkgever te maken met payrolling? Voor vragen of voor juridische bijstand ben je bij ons aan het juiste adres.

» Meer over arbeidsrecht