Prestatiebeloning; loont dat?

Een horecaondernemer besloot zijn werknemers uit te dagen en organiseerde een “wedstrijd”.  Degene die in één week tijd de meeste flessen van een bepaalde wijn verkocht, kreeg zelf twee flessen mee naar huis. Wat bleek? De werknemers deden extra hun best om deze wijn te verkopen en de wijn werd daadwerkelijk beter verkocht die week. De werkgever had zijn doel dus bereikt.  Maar werkt dit soort belonen nu altijd zo goed?

Prestatiebeloning

We spreken hier over prestatiebeloning. Uit onderzoek is gebleken dat prestatiebeloningen soms een negatieve invloed kunnen hebben op de productie. Door prestatiebeloning wordt de extrinsieke motivatie van de werknemer gestimuleerd. Maar dit geldt niet voor de intrinsieke motivatie. Door de verleiding van een hogere beloning wordt de behoefte en passie om een goed product of een goede dienst te leveren onder druk gezet. Dat is echter niet het enige risico van prestatiebeloning.

Risico’s

Prestatiebeloning kan ook tot gevolg hebben dat de relatie tussen collega’s onderling verslechtert. Er zijn werknemers die niet in staat of bereid zijn om de prestatie te leveren die nodig is voor de beloning. Tussen werknemers waarbij die bereidheid wel bestaat en werknemers waarbij die niet bestaat, kan op die manier een kloof ontstaan.

Daarnaast kan prestatiebeloning tot gevolg hebben dat de taken die een (hogere) beloning opleveren wel gedaan worden en dat andere taken blijven liggen. Werkgevers doen er dan ook goed aan om van tevoren goed de voors en tegens van een dergelijk beloningsbeleid te wegen alvorens daarvoor te kiezen.