Slapend dienstverband? Werknemer wordt wakker!

De eerste twee jaar van ziekte, dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen en geldt een opzegverbod. Vóór 1 juli 2015 konden werkgevers daarna het dienstverband met de werknemer beëindigen, zonder dat zij een ontslagvergoeding verschuldigd waren. Met de komst van de WWZ in 2015 is daar echter een einde aan gekomen. Ook werknemers van wie het dienstverband na twee jaar ziekte wordt opgezegd, hebben recht op een transitievergoeding. Wat tegenwoordig dan ook veel gebeurt, is dat werkgevers het dienstverband “slapend houden”. Dit houdt in dat het dienstverband en de re-integratieverplichtingen doorlopen, maar dat de werkgever geen loon verschuldigd is.

Ontbinding

De werknemer kan de kantonrechter zelf verzoeken om zijn dienstverband te ontbinden. Daarbij kan hij aanspraak maken op een transitievergoeding indien hij kan aantonen dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. The One Million Dollar question is: levert het slapend houden van het dienstverband ernstige verwijtbaarheid van de werkgever op?

Verwijtbaarheid

Deze vraag is herhaaldelijk voorgelegd aan verschillende kantonrechters in Nederland. Uit de uitspraken die zijn gedaan, kan geconcludeerd worden dat de kantonrechters van mening zijn dat het slapend houden van een dienstverband weliswaar onfatsoenlijk is, maar geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever oplevert. Er bestaat voor de werkgever namelijk geen verplichting om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook niet als het in stand laten van de overeenkomst alleen is gelegen in het niet willen betalen van een transitievergoeding.

Compensatie

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers eventueel compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding aan een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, maar dan moet de vergoeding wel eerst betaald zijn.