Social Media: hoe ver kun je gaan?

Sociale media is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Iedereen heeft wel een Facebook account of een Linked-in profiel. Zelfs mijn 76-jarige tante is actief op sociale media en via haar weet mijn moeder hoe het met de familie in Canada is.

Op de werkvloer

Ook op de werkvloer is sociale media niet meer weg te denken, al was het maar omdat bedrijven zich ermee profileren. De meeste grote bedrijven hebben beleid ontwikkeld voor het gebruik van sociale media door medewerkers. Dat beleid ziet veelal op het gebruik van sociale media gedurende werktijd. In beginsel heeft de werkgever geen zeggenschap over privégebruik van sociale media. Bovendien hebben we in Nederland vrijheid van meningsuiting. Toch kan het privégebruik van sociale media gevolgen hebben voor de positie van een werknemer, met name wanneer dit gebruik strijd oplevert met goed werknemerschap.

Voorbeeld

Een goed voorbeeld is een uitspraak van de rechtbank Arnhem over een werknemer in dienst van Blokker. Deze werknemer had Blokker verzocht om een voorschot op zijn salaris. Omdat het algemeen beleid bij Blokker is dat er geen voorschotten worden verstrekt, werd het verzoek geweigerd. De werknemer was hier niet blij mee en uitte zijn ontevredenheid via Facebook. Hij noemde Blokker onder meer een hoerebedrijf. Uiteraard liet Blokker het er niet bij zitten en verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van een dringende reden. Dit verzoek werd toegewezen. Volgens de kantonrechter had de werknemer met het bericht op Facebook zijn werkgever op grovelijke wijze beledigd. De kantonrechter overwoog: Met vrijheid van meningsuiting heeft dit bericht niets te maken. Die vrijheid wordt overigens begrensd door de beginselen van zorgvuldigheid die werknemer jegens Blokker in acht dient te nemen.

Conclusie

Er zijn grenzen aan het gebruik van sociale media. Dat geldt overigens niet alleen in de relatie werkgever – werknemer, maar ook in andere verhoudingen. De vrijheid van meningsuiting vindt haar beperking in het recht op bescherming van eer en goede naam. Als deze twee botsen, zal de rechter een belangenafweging maken.

 

Heb je te maken met het gebruik van social media op de werkvloer of uitingen van jouw werknemer op social media? Neem contact met ons op en wij adviseren je graag!

Astrid Lof