Solliciteren en een strafblad

Als u solliciteert voor een nieuwe baan, kan het zijn dat de werkgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Een VOG is nodig voor functies waarin wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Voor sommige banen is deze verklaring zelfs wettelijk verplicht, zoals in het onderwijs.

Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft. Bij de beoordeling wordt de justitiële documentatie – het strafblad – geraadpleegd. Veroordelingen, boetes, openstaande strafzaken en sepots worden aangemerkt als justitiële gegevens. Justis beoordeelt daarbij of eventueel gepleegde strafbare feiten een belemmering zijn voor de in te nemen functie waarvoor u een VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen namelijk een bezwaar voor een bepaalde baan, maar voor de andere niet. Een forse snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als u taxichauffeur wilt worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.

In de meeste gevallen krijgt u een VOG automatisch toegewezen. Het ligt ingewikkelder als u een strafblad heeft ofwel een aantekening in de justitiële documentatie.  In hoeverre heeft een strafblad invloed op het solliciteren naar een nieuwe baan? En wordt een VOG geweigerd indien u een coronaboete heeft gehad?

Op uw strafblad komen niet de zogenaamde Mulder-boetes, dat zijn boetes voor lichte verkeersovertredingen. Boetes van onder de 100 euro komen er ook niet in. De vraag is of u de kans loopt ook nog op een later moment in uw leven te worden geconfronteerd met de gevolgen van een verkregen coronaboete. De regelgeving is hierop aangepast, overtredingen van de coronamaatregelen zijn zodoende met terugwerkende kracht geschrapt uit de justitiële documentatie, omdat u  daar lange tijd serieuze gevolgen van kunt ervaren onder andere bij sollicitaties.

Een strafblad hoeft dus niet per definitie te betekenen dat u geen VOG krijgt.  Van belang is hoe vaak u met justitie in aanraking bent gekomen, hoe ernstig de feiten zijn en of zij een belemmering vormen voor de desbetreffende functie en hoe lang geleden de feiten zijn gepleegd.