Tuchtrecht

Rechtsgebied

Schipper en Lof advocaten in Alkmaar
Schipper en Lof advocaten in Alkmaar

Het tuchtrecht neemt een steeds belangrijker wordende plaats in in onze samenleving. Een klacht tegen een professional is zowel voor de klager als de verweerder een vervelende kwestie, omdat meestal sprake is van een verstoorde relatie met de cliƫnt. Bovendien dienen klachten tegenwoordig vaak als opmars naar civiele aansprakelijkheid. De klacht kan ook worden ingediend door een toezichthouder. De ervaring leert dat inschakeling van een externe advocaat in geval van een tuchtklacht toegevoegde waarde heeft, omdat deze afstand kan bewaren.

Advocaten