Wat verandert er voor u in 2019?

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe wetgeving. Welke wetswijzigingen zijn er in 2019? In 2019 zijn/worden er onder andere wijzigingen ingevoerd met betrekking tot loon, vakantietoeslag en privacy. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor u op een rij.

Loon

Het minimumjeugdloon wordt afgeschaft. Er zijn al diverse wijzigingen doorgevoerd. Vanaf juli 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijke minimumloon (dit was pas vanaf 22 jaar) en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog. Werkgevers krijgen daardoor over de tweede helft van 2017 en over 2018 een compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon, maar deze wordt pas in 2019 vastgesteld en uitbetaald.

Meerwerk

Vaak wordt over- of meerwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Meerwerk of overwerk kan vanaf 1 januari 2019 echter slechts in vrije tijd worden gecompenseerd indien dit in de cao is geregeld.

Transitievergoeding

Het maximum van de transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 79.000,– naar € 81.000,–.

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op AOW wordt tot en met 2021 trapsgewijs verhoogd, totdat de AOW-leeftijd 67 jaar is. Per 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en vier maanden.

BTW

Het lage BTW-tarief van 6% wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%.

Pensioen

Vanaf 1 januari 2019 vervallen kleine pensioenen. Pensioenen van € 2,– of minder bruto per jaar komen te vervallen indien deze niet ondergebracht worden bij de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer.