Versoepeling van de RVU

De RVU (regeling vervroegd uittreden) is een van de mogelijkheden voor werknemers om eerder met pensioen te gaan.

Bent u een werknemer die, bijvoorbeeld door het uitoefenen van zwaar werk, niet gezond kan doorwerken tot aan uw AOW-leeftijd? Sedertdien bestond voor een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) dat uw werkgever een eindheffing verschuldigd was. Recentelijk bestaat een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing

U kunt afspraken maken met uw werkgever om eerder te stoppen met werken zonder dat uw werkgever een strafheffing moet betalen over de regelingen voor vervroegde uittreding. Wanneer kan uw werkgever van deze vrijstelling gebruik maken en wat zijn de voorwaarden?

Een gevolg van het pensioenakkoord van juni 2019 is een versoepeling van de RVU-regeling, waarmee het kabinet eind 2019 kwam om meer ruimte te bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.

Hiermee komt het kabinet vooral werknemers tegemoet die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot die leeftijd.

De regeling geldt voor u als werknemer wanneer u binnen drie jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uw werkgever kan vanaf 2021 tot en met 2025 tot een in de wet bepaald bedrag een van RVU-heffing vrijgestelde uitkering, bijdrage of premie aan u toekennen. Er geldt een maximum bedrag dat van RVU is vrijgesteld van € 1.767 per maand.

Werkgevers gebruiken vertrekregelingen nog wel eens om werknemers eerder met werken te laten stoppen. Zo worden die regelingen een soort verkapte vroegpensioenregeling. Er is sprake van zo’n RVU als uw werkgever u een uitkering geeft waarmee u de periode tot uw pensioen kan overbruggen. De belastingdienst kon uw werkgever dan een sanctie in de vorm van een eindheffing van 52 procent opleggen. De versoepeling voorkomt zodoende een gat in uw inkomen in de periode naar hun pensioen toe.

Voor het treffen van de regeling geldt wederzijdse vrijwilligheid. Dat betekent dat u het beiden eens moet zijn met uw vertrek als werknemer en de vergoeding die u krijgt. In een cao mogen werkgevers en werknemers daar nadere afspraken over maken.