Werk je ook zo hard?

Stress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Vooral werknemers tussen de 25 en 35 jaar kampen veel met werkstress. Maken we dan met zijn allen zulke lange werkdagen? En hoe is dat eigenlijk wettelijk geregeld?

Arbeidstijden

Arbeidstijden zijn een hot topic in de Europese Unie. De Arbeidstijdenwet (ATW) is dan ook mede gebaseerd op Europese richtlijnen. In de ATW zijn regels neergelegd over de tijden waarbinnen de werkgever een werknemer mag laten werken. Deze regels gelden voor iedere werkgever, dus ook voor een overheidswerkgever. De ATW schrijft voor dat een werknemer maximaal 12 uur per dag en maximaal 60 uur per week mag werken. Gemiddeld mag het aantal arbeidsuren per vier weken niet boven de 55 uur uit komen. Daarnaast heeft iedere werknemer recht op 11 uur rust per dag. Eens in de week mag dit worden ingekort naar 8 uur, maar dat moet dan wel noodzakelijk zijn vanwege de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk bij collectieve regeling en als voor een bepaalde branche een specifieke regeling geldt.

Pauzes

Daarnaast heeft de ATW ook geregeld hoe lang een werknemer recht heeft op pauze. Een werknemer die 5,5 uur of meer aaneengesloten werkt heeft recht op een pauze van minimaal 30 minuten. Werknemer die meer dan 10 uur werken hebben recht op een pauze van minimaal 45 minuten. Er mag door de werkgever gekozen worden voor het opsplitsen in meerdere pauzes. Deze pauzes moeten dan wel afzonderlijk minimaal 15 minuten duren.

Afwijkende regels

Voor werknemers die werken in nachtdiensten en/of consignatiediensten, voor zwangere werkneemsters en voor jeugdigen en kinderen bestaan afwijkende regels in de ATW. De Inspectie SZW houdt toezicht op het naleven van de arbeidstijdenregeling door werkgevers.  In geval van overtreding kan de Inspectie forse boetes opleggen en dat gebeurt ook regelmatig.

Hebt u te maken met een werkgever die zich niet houdt aan de regels in de Arbeidstijdenwet, neem dan contact met ons op!