Wetswijzigingen 2018

Wat verandert er voor jou in 2018?

Het nieuwe jaar is weer ingeluid. Dat betekent ook wijzigingen in wetgeving. In 2018 zijn/worden er onder andere wijzigingen ingevoerd met betrekking tot loon, vakantietoeslag en privacy. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor jou op een rij.

 

Ik heb een vraag over gewijzigde wetgeving

Loon

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook voor stukloon. Van stukloon is sprake indien je betaald wordt per afgeleverd product/werk. Ook geldt het minimumloon voor overuren en de overeenkomst van opdracht. Daarnaast is het minimumloon verhoogd.

 

Vakantietoeslag

Vanaf 1 januari 2018 heeft een werknemer recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. Dit geldt ook voor de overwerkuren van vóór 1 januari 2018. Indien je dit als werkgever niet wilt betalen, dan kun je jouw werknemers hun uren laten opnemen. Mochten jouw werknemers deze uren uiteindelijk niet of niet tijdig opnemen, dan dient alsnog uitbetaling inclusief vakantietoeslag plaats te vinden.

 

Transitievergoeding

Het maximum van de transitievergoeding is per 1 januari 2018 verhoogd van € 77.000,– naar € 79.000,–.

 

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op AOW wordt tot en met 2021 trapsgewijs verhoogd, totdat de AOW-leeftijd 67 jaar is. Per 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar.

 

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze verordening vormt de privacywet voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens komt hierdoor te vervallen. Jouw activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet na invoering van de nieuwe verordening. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen en cookies onder de nieuwe privacywet. Daarnaast krijgen organisaties meer taken om de privacy van consumenten te beschermen. Zie hiervoor ook onze blog over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Heb je te maken met gewijzigde wetgeving en wenst je hierover geïnformeerd te worden? Vraag ons om advies.