Zwangerschapsdiscriminatie

Ontslag tijdens zwangerschap

Behandelt jouw werkgever je anders dan andere werknemers vanwege je zwangerschap? Dan is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie. Zwangerschapsdiscriminatie op het werk komt vaker voor dan je denkt. Vaak met als gevolg dat je werkloos wordt.

» Ik wil ontslagbescherming

Aankondiging zwangerschap

Je bent zwanger en wilt de zwangerschap bekend maken bij jouw werkgever. Na bekendmaking hoor je dat je zelf vakantiedagen moet opnemen voor een bezoek aan de verloskundige. Of erger: je wordt ontslagen.

Ontslag tijdens zwangerschap

Mag jouw werkgever je ontslaan tijdens je zwangerschap? Dat is afhankelijk van de ontslagreden en van wat voor contract je hebt. In ieder geval geldt tijdens jouw zwangerschap een opzegverbod.

Vast contract

Jouw werkgever mag je niet ontslaan:

  • als je zwanger bent.
  • als je zwangerschaps- of bevallingsverlof krijgt.
  • binnen zes weken nadat je zwangerschapsverlof hebt gehad.

Tijdens proeftijd

Je mag worden ontslagen tijdens de proeftijd. Tenzij de reden voor het ontslag je zwangerschap is. In dit geval handelt de werkgever in strijd met het recht op een gelijke behandeling. Op deze manier maken zij namelijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat is bij wet verboden.

Tijdelijk dienstverband

Je mag ontslagen worden als jouw contract afloopt. Als je in de tussentijd zwanger bent geworden, eindigt jouw contract evengoed op die datum. De werkgever heeft in dat geval wel de verplichting dat minimaal één maand voor afloop van het contract te laten weten.

Op staande voet

Zwangerschap is geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Hiervoor heeft jouw werkgever een dringende reden nodig, bijvoorbeeld diefstal.

Uitzendovereenkomst

Je mag niet worden ontslagen bij een uitzendovereenkomst met als reden zwangerschap. Ook dan is er weer sprake van strijd met het recht op een gelijke behandeling. Dit geldt voor zowel de formele wetgever als voor de inlener. Daarnaast hebben uitzendbureaus een extra verantwoordelijkheid voor zwangere werknemers. Zij moeten hen beschermen tegen discriminatie-uitingen van inleners en hier actief tegen op te treden.

» Ik wil een adviesgesprek

Ontslagbescherming

Je wilt genieten van je zwangerschap en van je zwangerschapsverlof. Dat kan niet als jouw werkgever jou tegenwerkt.

Schadevergoeding aanvragen

Heb je te maken met zwangerschapsdiscriminatie? Dan heb je recht op ontslagbescherming en soms zelfs een schadevergoeding.

» Meer over arbeidsrecht