Arbeidsongeschiktheid

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door een ziekte of een ongeval jouw werkzaamheden niet meer (volledig) kunt uitoefenen. Als je ziek bent, betekent dat niet direct dat je arbeidsongeschikt bent. Door een arts wordt vastgesteld of je arbeidsongeschikt bent of niet. Er wordt gekeken naar de klachten en of er met de klachten nog gewerkt kan worden.

 

                               Ik heb een vraag over arbeidsongeschiktheid

 

Uitkering

Indien je arbeidsongeschikt bent, kan je aanspraak maken op een uitkering. Deze kan je aanvragen wanneer je langer dan twee jaar niet in staat bent om te werken. Gedurende de eerste twee jaar wordt door de werkgever het loon doorbetaald. Een arts en arbeidsdeskundige van het UWV bepalen aan de hand van een keuring  voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent.

 

Mate van arbeidsongeschiktheid

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen het loon wat je nog kunt verdienen en het loon dat je verdiende voor je ziek werd. Door de arts van het UWV wordt vastgesteld wat jouw problemen zijn en of deze tijdelijk of blijvend zijn. Door de arbeidsdeskundige wordt vervolgens bepaald welk soort werk je nog kunt doen ondanks jouw beperkingen. Hierdoor wordt ook de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald.

 

                               Ik wil graag advies over de uitkeringsaanvraag

 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Indien je nog wel werkzaamheden kunt uitvoeren, maar niet volledig dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het kan ook zijn dat je tijdelijk arbeidsongeschikt bent. Je komt dan in aanmerking voor een WGA-uitkering. De voorwaarden voor deze uitkering zijn dat je tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt bent en dat er kans is op herstel. De WGA-uitkering zorgt er voor dat de schade die je lijdt wordt opgevangen. Je hebt ook recht op een WGA-uitkering indien je 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent, maar deze situatie niet duurzaam is.

 

Duurzaam arbeidsongeschikt

Wanneer de kans op herstel heel klein is, ben je duurzaam arbeidsongeschikt. Je bent dan 80 tot 100% arbeidsongeschikt. De uitkering die je aan kunt vragen is een IVA-uitkering. Deze uitkering kan je aanvragen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. De eerste twee jaar betaalt jouw werkgever jouw loon door. Indien echter snel na het begin van de arbeidsongeschiktheid duidelijk wordt dat de kans op herstel heel klein is, kan je eerder in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. De werkgever betaalt dan wel nog jouw loon door, maar kan de uitkering hiervan aftrekken.

 

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste twee jaar van jouw arbeidsongeschiktheid mag je niet wegens je ziekte worden ontslagen. Er geldt dan namelijk een opzegverbod. Dit is na twee jaar arbeidsongeschiktheid wel toegestaan. Hiervoor heeft de werkgever echter wel een ontslagvergunning van het UWV nodig. De werkgever zal dan aan het UWV duidelijk moeten maken dat je hoogstwaarschijnlijk niet binnen 26 weken zult herstellen en dat er geen andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf voor jou aanwezig zijn, eventueel door middel van scholing of andere ondersteuning.

 

Heb je te maken met ontslag tijdens je arbeidsongeschiktheid en wens je hierover geïnformeerd te worden? Vraag ons om advies.