Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Wettelijk en testamentair erfrecht

Het erfrecht is ingewikkeld. Daarbij kan juridisch advies van een erfrecht advocaat u helpen. Er zijn twee soorten erfrecht te onderscheiden, elk met een eigen set aan regels. De eerste soort is het erfrecht bij versterf, ook wel overheidserfrecht genoemd. De wetgever regelt voor deze gevallen, waarin een uiterste wil ontbreekt, wie erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap wordt verdeeld. De tweede soort is het erfrecht volgens de uiterste wilsbeschikking, ook wel testament genoemd. Dergelijk erfrecht wordt aangeduid met de term testamentair erfrecht. Het verschil wordt op deze pagina uitgelegd.

Heeft u vragen over de verschillen tussen de twee soorten erfrecht of wilt u advies over de wettelijke of testamentaire regels? Neem contact met ons op.

Juridisch advies: het wettelijk erfrecht

Juridisch advies van een erfrecht advocaat kan u helpen bij het begrijpen van de wettelijke regels en de wettelijke verdeling. Bij het ontbreken van een testament bepaalt de wet wie er erfgenaam is en wat de verdeling van de nalatenschap zal zijn. De wettelijke regels bepalen dat er vier groepen erfgenamen zijn, namelijk:

  • Partner, kinderen en hun afstammelingen.
  • Ouders, broers, zussen en hun afstammelingen.
  • Grootouders en hun afstammelingen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Overgrootouders en hun afstammelingen.

Op basis van de wet is de partner slechts erfgenaam in geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Een samenwonende partner is derhalve geen erfgenaam op basis van de wet. In geval van het ontbreken van een testament zijn pleeg- en stiefkinderen evenmin erfgenaam op basis van de wet.

Volgens de wettelijke regels van verdeling van een nalatenschap verkrijgt de langstlevende partner (getrouwd met of geregistreerd partner van de overledene) van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De voldoening van de schulden van de nalatenschap komt voor rekening van de langstlevende partner. De kinderen krijgen als erfgenaam van rechtswege een geldvordering op de langstlevende partner, die pas opeisbaar wordt op het moment van diens overlijden en in geval van diens faillissement.

Hebt u vragen over de wettelijke verdeling of andere vragen over het wettelijk erfrecht? Neem contact met ons op en één van onze erfrecht advocaten geeft u graag juridisch advies.

Juridisch advies: het testamentair erfrecht

Door middel van een testament is het mogelijk om van de eerder beschreven wettelijke regels af te wijken. Dit komt voort uit de testeervrijheid die iedereen heeft. Een erfrecht advocaat kan u voorzien van het juridisch advies over waar u aan moet denken bij het opstellen van uw testament.

Een testament wordt opgemaakt bij een notariële akte of bij een aan een notaris in bewaring gegeven onderhandse akte. De hoofdregel hierbij is de notariële vorm. Het kan in de basis onderhands, dus ondertekend zonder tussenkomst van een notaris, maar het moet in bewaring worden gegeven bij de notaris waarbij een lijn loopt met het Centraal Testamentenregister.

In een testament kan van alles worden vastgelegd, zij het dat de wetgever een beperkt aantal soorten wilsbeschikkingen kent. Zo kan de erflater een erfstelling maken, een legaat en een testamentaire last. Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking, op grond waarvan de erflater aan een of meer aangewezen personen zijn gehele nalatenschap of een aandeel daarin nalaat. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Dat vorderingsrecht kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de legataris jegens de erfgenamen kan vorderen dat hem het huis in de nalatenschap wordt geleverd. De erflater heeft dan zijn huis gelegateerd. Omdat het legaat (slechts) een vorderingsrecht betreft, zullen de erfgenamen dat huis dan nog wel dienen te leveren. Een testamentaire last kan bijvoorbeeld bestaan uit de verplichting voor de legataris om ook de hypotheekschuld verbonden aan het huis voor zijn rekening te nemen.

Een erfrecht advocaat kan u voorzien van advies over bijvoorbeeld het toekennen van legaten in uw testament, een kind te onterven, een executeur te benoemen, een testamentaire last aan iemand op te leggen of het aanpassen van de verdeling in uw testament.

Neem contact met ons op
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.