Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Erfrecht advocaat nodig?

Erfrecht is een vak apart. Het is niet een rechtsgebied dat je er “even bij doet”. Weliswaar is het erfrecht, evenals bijvoorbeeld het personen- en familierecht geregeld in ons Burgerlijk Wetboek, maar de behandeling van erfrechtzaken vereist specialistische kennis. Zo kent het erfrecht diverse (soms) korte verjarings- en vervaltermijnen en bestaat een belangrijk verschil tussen het versterferfrecht (het recht dat geldt als iemand overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt) en het testamentair erfrecht.

Onze erfrecht advocaten zijn goed ingevoerd in het erfrecht en hebben veel ervaring bij het oplossen en voorkomen van geschillen op dat terrein. En dat is fijn, want het overlijden van een dierbare brengt al genoeg stress en verdriet met zich mee. U wordt geconfronteerd met zaken waarmee u niet dagelijks te maken hebt en moet van alles regelen. De notaris kan u helpen bij de afgifte van een verklaring van erfrecht en eventueel bij het opstellen van een boedelbeschrijving. De erfrecht advocaat is er voor u als u er als erfgenaam met de overige erfgenamen of de executeur niet uitkomt. Of als u aanspraak maakt op een legaat of uw legitieme portie en geen informatie krijgt van de erfgenamen, de executeur of de vereffenaar. Een erfrecht advocaat kan u adviseren en bijstand verlenen bij de afwikkeling van de nalatenschap, bemiddelen bij conflictoplossing en zo nodig voor u procederen. Onze advocaten worden ook regelmatig als executeur of vereffenaar benoemd.

Juridisch advies over erfrecht

Onze erfrecht advocaten zijn erfrechtspecialisten pur sang, met zo’n 20 jaar ervaring. Die vergaande specialisatie maakt dat zij in staat zijn een dossier snel te doorgronden. Specialistische kennis is daarvoor van belang vanwege de bijzondere aard van het erfrecht. Er zijn veel termijnen waarvan het verstrijken fatale gevolgen kan hebben. Voor de goede behandeling van een dossier is het ook van belang dat de behandelaar een totaaloverzicht van het erfrecht heeft.

Komt u er niet uit met de afwikkeling van de nalatenschap of heeft u advies nodig op het gebied van erfrecht? Neem contact met ons op voor juridisch advies.

Erfrecht advocaat inschakelen

Een erfrecht zaak kan door verschillende manieren van aanpak anders uitpakken. Omdat alle advocaten op ons kantoor in het erfrecht zijn gespecialiseerd, wordt uw zaak van verschillende kanten belicht. Drie weten nu eenmaal meer dan een en door overleg over uw zaak, wordt in samenspraak met u de beste aanpak gekozen.

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap, bij het opeisen van uw legitieme portie of weet u niet hoe u uw wilsrechten moet inroepen? 

Bijstand erfrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?