Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Ontslagvergoeding berekenen

Bent u in onderhandeling over de hoogte van een ontslagvergoeding met uw werkgever of werknemer? Of heeft u een ontslagvergoeding toegewezen gekregen na ontslag via het UWV of de kantonrechter? Een arbeidsrecht advocaat kan in beide gevallen uitkomst bieden.

Een ontslagvergoeding is de verzamelnaam voor vergoedingen waar een werknemer recht op heeft in het kader van beëindiging van zijn dienstverband. In geval van ontslag via het UWV of de kantonrechter heeft de werknemer in beginsel recht op een wettelijke transitievergoeding. Indien werkgever en werknemer onderhandelen over beëindiging met wederzijds goedvinden, is de ontslagvergoeding een belangrijk onderdeel. De ontslagvergoeding wordt ook wel de beëindigingsvergoeding genoemd. De wet kent naast de transitievergoeding ook de billijke vergoeding. De werkgever kan een billijke vergoeding verschuldigd worden indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen zijdens de werkgever. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden die aan de beëindiging van het dienstverband ten grondslag liggen, kan de onderhandelingspositie van de werknemer beter of slechter zijn.

Om een gedegen inzicht te krijgen in uw situatie is het daarom altijd aan te raden om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw situatie op zijn juridische merites wordt beoordeeld en dat u wordt geholpen om een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding of billijke vergoeding te verkrijgen.

Ook in een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter kan het verstandig zijn een arbeidsrecht advocaat in de hand te nemen. De advocaat kan namens u verweer voeren tegen de ontslagaanvraag van de werkgever of controleren of de aan u toegekende ontslagvergoeding correct is.

Ontslagvergoeding bij ontslag

Het komt regelmatig voor dat beëindiging van een dienstverband plaatsvindt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld en er is dan sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Bij beëindiging via een vaststellingsovereenkomst kunt u onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Dat kan de transitievergoeding zijn, echter de ontslagvergoeding mag ook hoger of lager dan de transitievergoeding zijn.

Ontslagvergoeding of transitievergoeding laten controleren door een arbeidsrechtadvocaat loont

Om er zeker van te zijn dat de u toegekende ontslagvergoeding of transitievergoeding correct is, is het in de meeste gevallen aan te raden om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Omdat er tal van aspecten komen kijken bij vaststelling van de hoogte van een ontslagvergoeding of transitievergoeding, loont het om bijstand van een arbeidsrecht advocaat te hebben.

Wilt u er zeker van dat de ontslagvergoeding op de juiste manier is berekend? Neem contact met onze arbeidsrecht advocaat voor een goede controle!

Ontslagvergoeding checken?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?