Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Vakantie en verlof: rechten werknemer

Een werknemer die recht heeft op loon, heeft op basis van de wet recht op vakantiedagen. Dit is ten minste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week (artikel 7:634 BW). Werkt een werknemer 32 uur per week, heeft hij dus recht op 4 x 32 uur vakantie. Als tussen werkgever en werknemer meer vakantiedagen worden afgesproken, noemt men dit bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen hebben een korte vervaltermijn. Deze dagen vervallen zodra 6 maanden zijn verstreken na de laatste dag van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen over bijvoorbeeld 2021 dienen vóór 1 juli 2022 worden opgenomen. Vanwege de korte vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen, heeft een werkgever hierbij een actieve informatie- c.q. zorgverplichting richting zijn werknemers. Indien de werkgever deze verplichting niet nakomt, vervallen wettelijke vakantiedagen niet. Een werknemer heeft verder recht op verlof. Indien een werknemer een soort verlof aanvraagt, dient dit voor zijn specifieke doel te worden gebruikt.

Een werknemer heeft daarnaast recht op vakantiegeld. Dit bedrag moet minimaal 8% zijn van het bruto jaarsalaris. Dit kan slechts minder zijn als dit zo is vastgelegd in de van toepassing zijnde cao. Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof neemt het UWV het vakantiegeld voor zijn rekening.

Opnemen vakantiedagen: advocaat nodig?

Er bestaat een kans op onenigheid bij het opnemen van vakantie of verlof tussen werkgever en werknemer. Een arbeidsrecht advocaat kan u hierbij helpen.

De hoofdregel is dat de werkgever de werknemer vrij moet geven, indien deze daarom verzoekt. De werkgever mag slechts weigeren indien sprake is van gewichtige redenen. Een verzoek om vakantie op te nemen dient een werknemer (in beginsel) schriftelijk in. De werkgever heeft vervolgens twee weken de tijd om een aanvraag goed of af te keuren.

Gaat uw werkgever niet akkoord met uw aangevraagde vakantiedagen, maar is er naar uw mening geen sprake van een gewichtige reden? Een advocaat kan u helpen inzicht te geven in uw positie of kan het gesprek aangaan met uw werkgever of werknemer.

Opnemen verlofdagen: juridisch advies advocaat

Een verlofaanvraag kan uitsluitend in geval van zwaarwichtige bedrijfsbelangen worden geweigerd. Verlofdagen dienen gebruikt te worden voor het  specifieke doel waarvoor deze verlofdagen zijn bestemd (bijvoorbeeld ouderschapsverlof). Ook tijdens deze dagen bouwt een werknemer vakantiedagen op. Anders dan in geval van vakantiedagen wordt verlof niet altijd uitbetaald. Bent u op zoek naar juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat omtrent verlof? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Op basis van de Wet arbeid en zorg bestaan verschillende soorten verlof:

  • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Werkneemsters hebben in verband met zwangerschap en bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Uiterlijk drie weken voordat de werkneemster verlof op wil nemen, moet zij dit aangeven aan haar werkgever. Een zwangere werkneemster heeft in totaal recht op 16 weken verlof. Dit gaat vier tot zes weken voor de uitgerekende datum in. De werkneemster mag er zelf voor kiezen hoe lang van te voren zij met verlof wenst te gaan.

Een werkneemster heeft recht op 10 weken bevallingsverlof als zij 6 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof wenst te gaan. Mocht zij later bevallen dan de uitgerekende datum, dan heeft zij recht op 12 weken verlof nadat zij daadwerkelijk is bevallen. Mocht zij eerder bevallen dan de uitgerekende datum, behoudt zij recht op 12 weken bevallingsverlof na de uitgerekende datum. 

In geval van een meerling kan een werkneemster aanspraak maken op een uitbreiding van haar zwangerschapsverlof van twee tot vier weken. Dit dient de werkneemster uiterlijk acht weken voor de uitgerekende datum hebben aangevraagd bij haar werkgever. Alleen de gemiste zwangerschapsverlof dagen (tot maximum zes weken) mogen bij het bevallingsverlof worden  opgeteld als de werkneemster uiteindelijk eerder bevalt dan haar uitgerekende datum. 

  • geboorteverlof

Geboorteverlof is geïntroduceerd voor de partners. Partners konden één keer een week vrij nemen. In juli 2020 is het ‘aanvullende geboorteverlof’ geïntroduceerd, waardoor partners vijf keer extra het aantal werkuren per week kunnen opnemen. Het geboorteverlof bestaat uit ‘het partnerverlof’ en ‘het aanvullend geboorteverlof’. Een voorwaarde voor het opnemen van het aanvullende geboorteverlof is dat de week partnerverlof in de eerste week is opgenomen. Tijdens het geboorteverlof krijgt een werknemer maximaal 70% van het dagloon, dit wordt betaald door het UWV.

  • ouderschapsverlof

Bij ouderschapsverlof krijgt een werknemer recht op maximaal 26 keer het aantal werkuren per week. Een werknemer kan dit gebruiken om minder te gaan werken in de eerste 8 jaar na geboorte van zijn of haar kind. Per 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof veranderd. Werknemers hebben nu recht op negen weken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind, het loon wordt dan voor 70% betaald door het UWV.

  • adoptieverlof of pleegzorgverlof

Een werknemer heeft recht op adoptieverlof of pleegzorgverlof zonder dat het loon wordt doorbetaald. Een rechter moet de adoptie hebben uitgesproken of het kind moet zijn ingeschreven op het adres van de pleegouder. De duur is ten hoogste zes achtereenvolgende weken en kan worden afgenomen binnen een tijdvak van 26 weken. Dit tijdvak begint vier weken vóór de eerste dag van adoptie of opneming van een pleegkind tot 22 weken na de komst van het kind.

  • zorgverlof (kortdurend en langdurend)

Er bestaat kortdurend en langdurend zorgverlof. Dit verlof kan een werknemer opnemen indien iemand in zijn of haar omgeving ziek is geworden. Dit kan worden opgenomen voor een partner, (klein-)kinderen, (groot-)ouders, broers en zussen, huisgenoten, bekenden waar een sociale relatie mee bestaat. Voorwaarde is dat de werknemer de enige is die zorg aan deze persoon kan bieden. Langdurig zorgverlof moet twee weken voordat het begint worden ingediend bij de werkgever. Een werkgever kan dit slechts weigeren als een bedrijf daardoor in ernstige problemen komt.

  • calamiteiten en kort verzuimverlof

Calamiteiten en kort verzuimverlof is bedoeld voor plotseling ontstane, dringende, persoonlijke situaties. Denk hierbij aan het ophalen van een ziek geworden kind. De werkgever betaalt tijdens het verlof loon.

Naast de verschillende soorten verlof waar een werknemer recht op heeft op basis van de Wet arbeid en zorg, bestaat er buiten de wet nog het bijzondere verlof. In een (collectieve) arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke omstandigheden u hier recht op heeft. Denk hierbij aan een huwelijk of een verhuizing.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld ouderschapsverlof, adoptieverlof of zwangerschapsverlof? Neem contact met ons op en onze arbeidsrecht advocaat informeert u graag verder. Daarnaast kan onze arbeidsrecht advocaat u juridische bijstand bieden en voor u beoordelen of u in uw geval recht heeft op een bepaald soort verlof.

Uw vakantie en verlof rechten weten?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.