Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Legaten: erfrecht advocaat nodig?

Een legaat is een vorderingsrecht dat de erflater bij testament toekent aan een of meer personen. Het is van belang dat duidelijk wordt omschreven wat exact wordt gelegateerd. De persoon aan wie het legaat is toegekend, wordt een legataris genoemd. De legataris krijgt een bepaald recht, zoals een recht op vruchtgebruik, een bepaalde geldsom of een bepaald goed toegewezen (denk aan een zakhorloge of een schilderij). De wet gaat ervan uit dat een legaat gewenst is, daarom kan een legaat worden verkregen zonder dat aanvaarding nodig is. Aanvaarding van een legaat is echter niet verplicht. Een legataris heeft het recht een legaat te verwerpen zolang het niet eerder is aanvaard. Hebt u op grond van het testament van de erflater recht op een legaat en weet u niet hoe dat verder in zijn werk gaat? Een erfrecht advocaat kan u adviseren over de gevolgen van aanvaarding of verwerping van een legaat.

Neem contact met ons op en één van onze erfrecht advocaten helpt u graag verder.

Rechten legataris: juridisch advies

Een legataris heeft niet dezelfde rechten en plichten als een erfgenaam. Door middel van juridisch advies kunt u uw rechten als legataris op een rijtje krijgen. Door middel van een legaat krijgt de legataris een vordering op de erfgenamen. De legataris dient ervan op de hoogte te worden gebracht dat ten behoeve van hem een legaat in het testament is opgenomen. Het kan verwijtbaar zijn aan de kant van de erfgenamen en de executeur indien de legataris niet wordt geïnformeerd. Mocht de legataris als gevolg daarvan schade lijden of hebben geleden, bestaat de mogelijkheid om die schade te verhalen. Bent u niet tijdig geïnformeerd en heeft u daarvan schade ondervonden? Neem contact met ons op en één van onze erfrecht specialisten zal met u naar de mogelijkheden kijken.

Bent u op zoek naar juridisch advies over uw rechten als legataris? Neem dan contact met ons op.

Juridisch advies: opeisen van uw legaat

Bent u op zoek naar juridisch advies over het opeisen van uw legaat, dan bent u bij ons aan het juiste adres. In eerste instantie is het handig om te weten wanneer een legaat wordt uitgekeerd. Het legaat wordt voldaan uit de erfenis. Als er zuiver wordt aanvaard, zal het legaat in zijn geheel moeten worden voldaan, ook bij een ontoereikende nalatenschap. Indien er door de erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, wordt het legaat slechts uitgekeerd als er na verdeling genoeg over blijft. Andere schulden van de nalatenschap zullen dan eerst worden voldaan, later komt pas het legaat. Dit komt erop neer dat een legataris een achtergestelde vordering heeft. Het legaat kan bij een ontoereikende nalatenschap worden verminderd. Dit gebeurt door het doen van een verklaring van de erfgenamen of de langstlevende echtgenoot aan de legataris.

Als een gelegateerd goed ten tijde van overlijden niet meer tot de te verdelen nalatenschap behoort, vervalt het legaat, tenzij uit het testament valt af te leiden dat erflater de beschikking niettemin heeft gewild (artikel 4:49 BW). Het onwenselijke gevolg zou zijn dat er achter het goed aan moet worden gegaan om het toch aan de legataris af te geven. Als de erfgenaam het goed niet, of slechts ten koste van een te grote opoffering, aan de legataris kan afgeven, is hij daar volgens de wet niet toe gehouden. Echter dienen de erfgenamen in dat geval wel de waarde van het goed aan de legataris uit te keren in plaats van afgifte van het goed.

Legaten kunnen vragen oproepen zowel bij de legataris(sen) als bij de erfgenamen. Denk aan vragen als op welke wijze een legaat kan worden verminderd, of een erfgenaam persoonlijk tot afgifte of vervangende vergoeding is gehouden, wat gebeurt er als de nalatenschap ontoereikend is en welke rechten een legataris heeft als erfgenamen niet bereid zijn vrijwillig tot afgifte over te gaan.

Het is aan te raden om u in het beginstadium zo goed mogelijk te laten informeren, op deze manier kunt u discussies later vermijden en beperken. Een erfrecht specialist kan u door middel van passend juridisch advies over legaten verder helpen.

Hulp bij legaat opeisen?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.