Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Recht van vruchtgebruik binnen het erfrecht

Een vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Een voorbeeld van vruchtgebruik is de situatie dat iemand recht heeft om de peren, de vruchten, uit de perenboom van zijn buurman te plukken en te genieten. Er bestaat dan een recht van vruchtgebruik op de perenboom. Het recht van vruchtgebruik kan onder andere worden gevestigd op een auto, een huis, maar dus ook op een perenboom.

Het recht van vruchtgebruik is een beperkt recht dat volgens de wet mogelijk is op alle goederen. Het wordt een beperkt recht genoemd, omdat het eigendomsrecht altijd bij de eigenaar van het goed blijft. Degene die gebruik maakt van het goed wordt de 'vruchtgebruiker' genoemd, de vruchtgebruiker heeft niet het eigendom van het goed. De eigenaar heeft het blote eigendom.

Ook binnen het erfrecht komt het recht van vruchtgebruik voor. Zo kan bijvoorbeeld in het testament worden bepaald dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner het vruchtgebruik op de echtelijke woning verkrijgt. Het vruchtgebruik kan ook tot stand komen door het inroepen van een wilsrecht.

Inroepen van wilsrechten met vruchtgebruik: erfrecht advocaat nodig?

Via een testament kan het recht van vruchtgebruik op bepaalde goederen aan iemand worden toegekend. Dit is vaak het geval bij een woning. De erflater wil de woning bijvoorbeeld nalaten aan één van zijn kinderen, maar wil niet dat zijn partner op straat komt te staan. Door het vestigen van een vruchtgebruik op de woning ten behoeve van zijn partner, kan deze daarin blijven wonen. Op deze manier wil de erflater zijn partner goed achterlaten.

Vruchtgebruik dat tot stand komt door het inroepen van wilsrechten is ook ter bescherming van de langstlevende. Als een wilsrecht wordt ingeroepen, heeft de langstlevende de verplichting om goederen af te geven aan het kind. De langstlevende (stief)ouder behoudt het recht van vruchtgebruik op deze afgegeven goederen, tenzij daarvan af wordt gezien.

Een erfrecht advocaat kan u helpen bij conflicten tussen kind en vruchtgebruiker. Zo kunnen conflicten ontstaan als een langstlevende (stief)ouder als vruchtgebruiker het huis of de auto wenst te verkopen. Hierbij is toestemming nodig van degene die het blote eigendom van het goed heeft. De vruchtgebruiker kan hierin niet zelfstandig handelen. Daarnaast kan een erfrecht advocaat u helpen als een (erfgenaam van de) langstlevende (stief)ouder bepaalde goederen uit de nalatenschap niet wenst over te dragen. 

Bijstand van een erfrecht advocaat nodig? 
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?